Archive for December, 2010

Paradox in de ware liefde?

Bij het ervaren van echte liefde staat de liefdesband die een mens met zichzelf en met de ander mag ervaren centraal.

Mijn overtuiging is dat we in ons diepste wezen bestemd zijn om de held of heldin van een eeuwig liefdesverhaal te zijn. Ieder mens zou moeten kunnen geloven dat anderen hem of haar liefhebben en dat hij/zij hun liefde waard is. Wanneer we geboren worden en de liefde van onze ouders ervaren, hebben we daarin nog het volste vertrouwen totdat we allerlei ervaringen opdoen die dat vertrouwen ondermijnen. We zijn eerder geneigd onze mindere kanten en gebreken te benadrukken, waardoor we menen dat we liefde niet ten volle waard zijn en anderen daarom niet ten volle van ons kunnen houden. (more…)