Miscommunicatie tussen mannen en vrouwen

In de vorige post hebben we het gehad waarom we slecht luisteren. Echter mannen luisteren ook slecht naar vrouwen (en vrouwen slecht naar mannen) doordat er veel onbegrip heerst ten opzichte van elkaar over de wijze van communiceren. Begrip voor elkaar zwaktes en sterktes zorgt ook al weer voor beter luisteren. Zo kunnen vrouwen wel zeggen dat mannen slecht luisteren, alleen je zou als vrouw ook met een man rekening kunnen houden. Bijvoorbeeld van de hak op de tak springen in een gesprek is voor mannen nu 1-maal moeilijker te volgen dan voor vrouwen. Veel miscommunicatie tussen mannen en vrouwen ligt al in geslachtsverschillen die door het andere geslacht niet begrepen worden.

Grote verschillen tussen mannen en vrouwen

verschillentussenmannenenvrouwen

Er zijn grote verschillen in de wijze waarop mannen en vrouwen met elkaar communiceren. Over het algemeen zou je kunnen zeggen dat vrouwen meer praten en luisteren en daarmee gericht zijn op verbinding, terwijl mannen minder praten en slechter luisteren en meer gericht zijn op actie. Vooral door feministen wordt de (inderdaad niet geheel bewezen) evolutietheorie over het ontstaan van de verschillen tussen mannen en vrouwen ten grave gedragen. Onder het mom van; vrouwen kunnen dit net zo goed. Nee, er zijn best vrouwen die beter in actie kunnen komen dan veel mannen. Echter over het algemeen zijn er wat mij betreft duidelijke verschillen tussen mannen en vrouwen. Ik zal je zeggen waarom ik dat zo denk.

De eerste mensachtigen ontstaan zo’n 3 miljoen jaar geleden. Echter de moderne mens bestaat 100.000, 200.000 jaar. De eerste landbouwers zijn ontstaan (Neolithische revolutie) zo’n 10.000 jaar geleden. Onze huidige cultuur (na industriële revolutie) is wellicht zo’n 250 jaar oud? Ik geloof dus echt wel – naast lichamelijke –  in geestelijke verschillen tussen vrouwen en mannen. Verschillen die ik trouwens mannen niet meer waard vind maken dan vrouwen. Ik zeg het maar even.

Tijdens de jacht (let wel! we zijn nog maar 10.000 jaar met veestapels en plantjes kweken bezig) moesten mannen zich concentreren op het doel en snel en efficiënt kunnen communiceren met elkaar.

Iets waar we (duidelijk aantoonbaar) bijvoorbeeld minder goed kunnen zoeken dan vrouwen. Vrouwen hebben een breder zicht. Wij hebben wel een beter ruimtelijk inzicht. Zo kunnen we bijvoorbeeld ten opzichte van vrouwen beter afstand inschatten. Daardoor kunnen we bijvoorbeeld beter inparkeren. Daarbij praten mannen veel minder (als ze veel zouden praten, liepen de dieren weg) en vrouwen veel meer. Vrouwen bleven achter in het stamverband en wisten door taal en lichaamstaal te peilen hoe het ging met de anderen van de stam.

Babbelziek vs pissig

Stressvolle situaties activeren de amygdala, een deel van het brein ter grootte van een amandel. Hier worden angst, agressie en actie verwerkt. Terwijl het bij de heren zorgt voor een zogenaamde vecht- of vluchtreactie, werken dames met een ‘verzorg- en bevriend’-systeem.

amygdala

Neurobiologisch onderzoek aan de universiteit van Californië toont aan de amygdala bij mannen een actievere rechterhelft heeft, terwijl bij vrouwen net het linkse deel domineert. Die linkerkant is sterk verbonden met de regio in het brein waar emoties en zelfbewustzijn ontstaan. Mannen met stress willen gaan lopen, stoom afblazen, ruimte hebben voor zichtzelf. Vrouwen, die meer oxytocine (het knuffelhormoon) aanmaken, met stress willen praten met vrienden om gerustgesteld te worden. Iets wat enorm veel onbegrip in relaties kan opwekken. Op het moment dat zij ziet dat hij het moeilijk heeft, wil zij erover praten. Op dat moment kan de man het enorm vervelend vinden. Zij voelt zich onbegrepen en niet gewaardeerd, en tsjakka we zitten in een relatiecrisis.

Begrijp en gebruik elkaars verschillen

Te vaak komt het voor dat mannen en vrouwen de verschillen tussen elkaar niet zien en elkaar verkeerd begrijpen. Het zou beter zijn als mannen en vrouwen elkaar zouden waarderen en als ze zouden kijken hoe ze elkaars verschillen kunnen gebruiken.

Begrijp waarom de ander ‘raar’ communiceert

Het is goed om eens te kijken naar de verschillende stijlen van communiceren tussen mannen en vrouwen. Daarbij moeten we wel oppassen dat we geen stereotypen vormen en aannemen dat bijvoorbeeld alle vrouwen op dezelfde manier communiceren. Miscommunicatie tussen mannen en vrouwen zit soms net wat ingewikkelder in elkaar, zeker op persoonlijk niveau.

Het kan heel goed zijn dat je jezelf totaal niet herkent in de stijlen die ik hieronder noem. Maar wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de genoemde verschillende manieren van denken, verwerken, waarnemen en gedrag aanwezig zijn bij ten minste 55% van alle mannen en vrouwen.

verschilmanvrouwcommunicatie

Enkele man – en vrouw verschillen in communicatie 

 • Vrouwen praten vaak met andere vrouwen wanneer ze een probleem hebben of een beslissing moeten nemen.

Mannen houden hun problemen voor zichzelf en delen persoonlijke problemen al helemaal niet snel.

 • Vrouwen zijn relatie georiënteerd en zoeken naar raakvlakken en manieren om zich te verbinden met andere vrouwen.

Mannen hebben de neiging om te relateren aan andere mannen. Status en dominantie is belangrijk.

 • Vrouwen verzamelen informatie door ervaringen te delen en vragen te stellen.

Mannen willen vertellen en informatie geven in plaats van vragen stellen.

 • Als vrouwen een meningsverschil hebben dan heeft dat invloed op alle aspecten van hun relatie met de collega of partner.

Mannen gaan na een meningsverschil gemakkelijk over op een ander onderwerp en gaan gezellig samen een drankje halen.

 • Vrouwen krijgen dingen op het werk gedaan door het opbouwen van relaties.

Mannen bouwen relaties op terwijl zij met elkaar aan bepaalde taken werken.

 • Tijdens bijeenkomsten knikken vrouwen met hun hoofd om te laten zien dat ze luisteren.Mannen denken dan dat de vrouw akkoord gaat met wat er gezegd wordt en nemen aan dat zij instemmen met hun idee. Mannen zijn verbaasd wanneer blijkt dat de vrouw het niet met hem eens was, omdat ze toch met haar hoofd knikte. De vrouw heeft er geen idee van waarom de man dacht dat ze het met hem eens was omdat hij het haar nooit gevraagd heeft.

Tijdens bijeenkomsten knikken mannen alleen met hun hoofd als ze ergens mee instemmen. Als een vrouw spreekt en zij ziet de man niet knikken met zijn hoofd, neemt ze aan dat hij niet luistert.

 • Vrouwen hebben een verbazingwekkend geheugen voor details.

Mannen verwerken informatie op hoofdlijnen en vinden details minder belangrijk.

 • Als een vrouw een probleem heeft biedt een man haar oplossingen, terwijl vrouwen veelal op zoek zijn naar een luisterend oor en begrip.

Als een man een probleem heeft biedt een vrouw aandacht en een ‘schouder om op uit te huilen’, terwijl de man juist geholpen wil worden en een oplossing zoekt.

 • Vrouwen zien zaken als één groot geheel waarbij ze alle aspecten van hun leven met elkaar verbinden. Ze linken alle gedachten aan elkaar.

Mannen scheiden zaken als werk, relatie, opvoeding etc. zowel mentaal als emotioneel.

 • Wanneer een vrouw het druk heeft heeft zij de behoefte om veel te praten en haar frustraties te ventileren waarbij zij alle details beschrijft. Pas als ze gehoord en begrepen wordt zal zij zich beter voelen.

Wanneer een man het druk heeft gaat hij minder praten en wordt hij rustiger waarbij hij behoefte heeft om te relaxen met tv, computer of hobby. Hij wil de ruimte krijgen om zich te ontspannen op zijn eigen manier. Hij wil absoluut niet lastig gevallen worden met allerlei vragen en opmerkingen.

 • Als vrouwen luisteren activeren ze beide zijden van de hersenen. Hierdoor zijn zij beter in staat om meer dingen tegelijk te doen.

Als mannen luisteren gebruiken ze alleen de linkerkant van de hersenen die gekoppeld is aan de taal. Hierdoor zijn zij met niets anders bezig dan alleen luisteren. Als mannen een boek aan het lezen zijn, zijn ze ongeveer doof voor de rest van de omgeving. Als een vrouw dan iets gaat vragen, wil het niet zeggen dat we slechte luisteraars zijn natuurlijk. We zijn gewoon geconcentreerd op de taak die voor ons ligt. Nu als een vrouw er van uit dat we wel kunnen luisteren, terwijl we dat niet kunnen is dat ook weer een recept voor veel onbegrip en ruzie.

devrouwilgraag

Wat kunnen mannen doen om beter te luisteren?

Wat kun je als man nu doen (Trouwens dit geldt ook wel voor vrouwen 😉 om de miscommunicatie tussen mannen en vrouwen voor jezelf persoonlijk op te lossen?

Beter luisteren voor mannen tactiek 1

Doe niet alsof je luistert

In het laatste voorbeeld terwijl je een boek leest wel oppikken dat ze tegen je praat alleen je hoopt dat je er met een “Ja, ja” vanaf komen zodat het lijkt alsof je luistert? Gewoon niet meer doen. Het is een recept voor een ramp. In plaats daarvan heb je 2 keuzes:

1. voed je vrouwen op dat ze dingen duidelijk aankondigt, liefst met een aanraking erbij

2. niet “Ja, ja” zeggen en duidelijk aangeven dat je nu niet wilt luisteren. “Schat ik zit helemaal in het boek, ik heb over een half uurtje alle tijd voor je. Is dat goed?” 

beterluisterenvoormannen

Beter luisteren voor mannen tactiek 2

Begin met luisteren naar jezelf 

We worden betere luisteraars als we ook leren om te luisteren naar onszelf. Heel veel mensen zijn zo druk met allerlei zaken dat ze vaak (soms zelfs onbewust expres om niet te hoeven denken aan de slechte zaken) niet de tijd nemen om eens naar zichzelf te luisteren. Wat wil ik nu eigenlijk, wat wilde ik eigenlijk, en ben ik nog op de goede weg? Waar moet ik mee stoppen, waar moet ik mee doorgaan, en waar moet ik mee beginnen? Met luisteren naar jezelf heb je onbeperkte mogelijkheden om te oefenen. Je zult ook merken dat de stilte om je heen als je naar jezelf luistert vaak eerst even onwennig is. Die gewenning aan stilte zorgt er ook voor dat je stiller kan zijn in een gesprek. Dat je stiltes ook beter aankan op een gesprek. Te veel mannen walsen over stiltes in een gesprek heen omdat ze niet gewend zijn aan stiltes en het ongemakkelijk vinden. Terwijl juist in die stiltes als je diep in haar ogen kijkt je haar aan het opwinden bent.

Verder als jouw gedachten op orde zijn is het veel makkelijker om te luisteren naar de gedachten van anderen. Zorgt er dus ook voor dat er veel miscommunicatie al is tussen jou als man en vrouwen.

Hoe luister je naar jezelf?

Zet alle apparaten uit die je kunnen storen. Mobiel, telefoon, computer, je huisgenoten….;-). Ga rustig zitten of zelfs liggen en luister naar je eigen opkomende gedachten zonder jezelf te veroordelen of te onderbreken. Mocht je aan de boodschappen die nog gedaan worden denken, dat is OK. Mocht je denken aan niets, ook OK. Met andere woorden het mag allemaal, je geeft jezelf gewoon eens 10 minuten de tijd om te luisteren naar jezelf. Als je weet niet hoe te beginnen. Denk gewoon aan wat de vorige dag goed en fout ging, en denk eens wat je deze dag wilt gaan doen.

Voor degenen die hun eigen emoties soms als een onuitwarbare Gordiaanse knoop ervaren is stilte en de tijd nemen om naar jezelf te luisteren de weg om te starten met een stukje ontknoping.

Beter luisteren voor mannen tactiek 3

Stel vragen om te verduidelijken 

Actief vragen stellen is een enorm goede manier om goed te kunnen luisteren. Veel mensen denken dat bij een vraag stellen de spreker denkt dat je wel dom zal zijn. In plaats daarvan denken sprekers juist, “Hee, hij luistert!” Als je echt goed aandachtig luistert en je begrijpt gewoon de woorden(brij) niet vraag gewoon een vraag ter verduidelijking. Soms is het stellen van een goede vraag belangrijker dan het antwoord op de vraag.  Wacht met het stellen van de vraag wel even tot de ander is uitgesproken!

Beter luisteren voor mannen tactiek 4

Gebruik stiltes om goed te kijken

Elke stilte in het gesprek kijk je haar maar met zelfvertrouwen diep in haar ogen aan. Het is heus niet jouw taak als man (je weet je bent helemaal niet gemaakt om te luisteren en te praten) om heel het gesprek te voeren. Laat haar dat maar zoveel mogelijk doen met haar natuurlijke voorsprong. Wat je wel hebt is een geboren aanleg om actie te ondernemen. Begin maar haar hand te strelen….Ook kan je eens goed kijken wat ze zegt door middel van haar lichaamstaal. Kijk maar gewoon eens goed. Als het goed is, is ze gigantisch lekker toch? Geniet er maar van. Je bent toch meer visueel ingesteld….

Beter luisteren voor mannen tactiek 5

Laat zien dat je luistert 

Hoe kun je laten zien dat je luistert

– knik met je hoofd

– houd oogcontact

– leun niet voren! Blijf zo ontspannen mogelijk, zo breed mogelijk (veel ruimte innemend) zitten

– als je merkt dat het heel belangrijk is voor de ander – noteer het. Ook al ben je totaal niet vergeetachtig. Mensen vinden het geweldig als je de moeite neemt dingen te noteren. Je kan bijvoorbeeld ook iets noteren dat ze zegt en dat je geweldig vindt. Doordat je moeite neemt om het te noteren denkt zij nu dat je geluisterd hebt en ook het echt belangrijk vindt. Punten voor jou!

Beter luisteren voor mannen tactiek 6

Beter luisteren wil niet zeggen dat je er mee eens bent. 

Veel mannen vinden alles goed wat een vrouw zegt. Er zijn zelfs vrouwen die er een spelletje van maken als ze dat doorkrijgen om de meest vreemde zaken door mannen te laten goedkeuren. “Ja, ik heb wel eens seks met een hond gehad. Jij bent toch niet zo narrow minded dat je dat niet goedkeurt of wel?”

Simpelste manier om dit soort zaken te voorkomen is goed te luisteren en op het moment dat het kan, herhaal je haar woorden (zo kan zij eventueel nog zeggen dat je het niet goed begrepen hebt) en zeg jij dat je daar totaal niet mee eens bent. GEWOON OOK ZO HARD. No sugarcoating here my man.

Je zult zien als je dat zo hard zegt, dat zij nu haar mening een beetje gaat aanpassen aan die van jou. Echt zo grappig en ook zo veel zelfvertrouwen geeft je dat. Zo kun je namelijk duidelijk zien dat ze graag aardig gevonden wil worden door jou. Met overal mee eens zijn laat je zien dat je graag aardig gevonden wil worden door haar. Nu wat denk jij wat als een meer aantrekkelijke man overkomt? Ter overvloedige verduidelijking: de slijmerd of de man met een mening?

Luisteren is slecht een manier om te laten zien dat we zien respect voor haar hebben en met haar graag willen praten. Zo kun je dus ook niet luisteren perfect inzetten wanneer ze volgens jou maar dom doet.

Beter luisteren voor mannen tactiek 7

Blijf open luisteren 

Daarmee komen we meteen op de volgende tactiek, dat is dat jij je eigen vooroordelen, oordelen en voorkeuren eerst zal moeten onderdrukken om goed te kunnen luisteren. Wij mannen doen dingen goed, alleen we zijn gemaakt voor slechts 1 doelgerichte taak. Dus we doen of luisteren, oordelen of antwoorden. We gaan dat dus niet allemaal tegelijk doen. Luister gewoon en al je hoor nog zulke gekke dingen in jouw oren, blijf luisteren.

Daarna ga je pas de boodschap beoordelen aan de hand van jouw normen en waarden (je mag er gerust even over nadenken of zeggen “Daar kom ik later op terug, ok?”) en dan ga je uiteindelijk eens een keer antwoorden. Let wel want beter luisteren wil niet per se zeggen dat je overal een antwoord op moet geven. Een vraag die veel vrouwen rustig stellen is met hoeveel vrouwen je al het bed hebt gedeeld. Als je dat niet wilt zeggen of nu nog niet wilt zeggen, zeg het dan gewoon niet.

Waar we als mannen ook weer goed in zijn is ons voorbereiden, dus bereid jezelf voor. Miscommunicatie tussen mannen en vrouwen oplossen ligt eigenlijk bij beiden in een stukje voorbereiding naar zichzelf toe en naar de ander. Leer jezelf en de ander beter kennen….en ziedaar je bent aan het einde van de miscommunicatie tussen man en vrouw gekomen.

Waar heb jij bijvoorbeeld vaak je oordeel al snel klaar over en waarom? Wat “triggert” bij jou een sterkte emotionele reactie, en waarom? Ik had bijvoorbeeld een hekel aan vrouwen die vroegen wat voor werk ik deed. Bij mij kwam dan heel groot het predikaat “GOLDDIGGER” op hun voorhoofd te staan. Echter sommige vrouwen weten nu 1-maal niet betere gespreksonderwerpen en sommige vrouwen hebben echt oprechte interesse. Door te snel conclusies te trekken, en niet door te vragen (waarom vindt je iemands werk belangrijk?) kan jij jezelf en haar enorm tekort doen.

Daarnaast kan je door open te luisteren zonder gelijk conclusies te trekken enorm leuke nieuwe inzichten opdoen. Mensen delen namelijk hun inzichten veel meer met mensen die niet gelijk een wegwerpgebaar maken.

Nou weer een lange post over miscommunicatie tussen mannen en vrouwen,  slecht luisteren, beter luisteren en zelfs luisteren naar jezelf!  Waarom doe ik daar 2 lange posten over? Onderzoek laat telkens weer zien dat vrouwen een man die goed kan luisteren kunnen waarderen. Daarnaast is het ook zo dat iedereen je meer gaat waarderen als je een goede luisteraar bent, waardoor je weer aantrekkelijker wordt voor vrouwen. Het maakt je leergang vrouwen versieren dus een stuk makkelijker. Het enige is dat je ook dingen als niet luisteren, en opkomen voor je eigen mening ook zal moeten toepassen. Begin echter maar eens met naar haar te luisteren, en dan kijk of het handig is om te reageren of gewoon er maar aan voorbij te gaan!

Een goed boek om te leren luisteren naar jezelf is het boek over vrouwen versieren en innergame Uitgaan van Jezelf! Daarnaast leert het je ook nog vrouwen versieren door helemaal uit te gaan van degene die je het beste zou moeten kennen, namelijk jezelf! boekuitgaanvanjezelvoorkant

You can leave a response, or trackback from your own site.